išskaičiuoti

išskaičiuoti
išskaičiúoti tr. Š, Rtr 1. skaičiuojant išskirti, atimti tam tikrą sumą, kiekį: Alimentus išskaičiuoti . 2. (sl.?) NdŽ žr. apskaičiuoti 1: Išskaičiuoti kaštus . Išskaičiuok rato (skritulio) plotą Z.Žem. 3. refl. išsirikiavus pagal komandą pasakyti skaičių iš eilės: Pirmais antrais išsiskaičiúok! 1. 4. refl. sakyti skaičiuotę: Žaisdami vaikai išsiskaičiúoja Kp. 5. vieną po kito išvardyti, suminėti: Gal tau išskaičiuoti žmones, kurių seniai nebūtų, jeigu ne aš? J.Avyž. 6. prk. išgarsinti, apskelbti: I Lietuvo[je] kito[je] vieto[je], kur jau labai geros [vietos] būdavo išskaičiúotos, tai duodavo irgi tuos pusdienius Žml. \ skaičiuoti; apskaičiuoti; atskaičiuoti; įskaičiuoti; išskaičiuoti; paskaičiuoti; perskaičiuoti; praskaičiuoti; priskaičiuoti; suskaičiuoti; užskaičiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • išskaičiuoti — išskaičiúoti vksm. Pirmai̇̃s antrai̇̃s išsiskaičiúot! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išskaitliuoti — išskaitliuoti; Ser žr. išskaičiuoti: 1. Viskas išskaitliuota Žal. 2. Gramas tiek kainuos, tiek kainuos – išskaitliãvo Vdk. 3. žr. išskaičiuoti 5: Išskaitliuoti savo nuostolius NdŽ. Apie karą daug dainuočiau, baisenybių išskaitliuočiau LTR(Lbv).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskaičiavimas — išskaičiãvimas sm. (1) Rtr, DŽ1 1. → išskaičiuoti 2: Ploto, tūrio išskaičiavimas Z.Žem. 2. refl. žr. skaičiuotė 2: Labiausiai paplitę ir paprasčiausi būrimai yra išsiskaičiavimas: vaikai sustoja į eilę, o vienas žaidėjas rodo iš eilės į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždavinys — uždavinỹs sm. (34b) Rtr, FT, PolŽ168; LL303, ūždavinỹs (34a) 1. Š, Vd užduotas, pavestas darbas, pavedimas, įpareigojimas: Atliko visus ùždavinius DŽ1. Jeigu padarysi karalaitės šituos uždavinius, tai tada karalaitė už tavę eis LTR. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskaičiuoti — tr. Š, NdŽ 1. PolŽ61 skaičiuojant nustatyti: Apskaičiavus Šmito ūkį pinigais, Šmitas turtingesnis už Šalteikių Karalių I.Simon. Apskaičiuoti pajamas ir išlaidas DŽ1. Molekulinis svoris kiekvienai tirpalo koncentracijai apskaičiuojamas atskirai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrokuoti — 1 ×atrokuoti K, Š; R8,49, N 1. tr. Ms, Krs iš atlyginimo atimti, išskaičiuoti: Atrokuok jamui visas sugaištes J. Reiks anam į šlūžmą atrokuoti – ans tyčioms nulaužė dalgį KlvrŽ. Atrokuoja iš pensijos Ad. 2. refl. Q9, N, Š atsilyginti už ką nors,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskaičiuoti — 1. tr. SkŽ310 skaičiuojant atskirti: Atskaičiuoti reikiamą pinigų sumą DŽ1. Kaipgi: ar sversim, ar vežimais atskaičiuosim? Rm. | refl. tr.: Atsiskaičiãvo šimtą rublių DŽ1. 2. refl. žr. atskaityti 7 (refl.): Kai reikia ats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išeilioti — tr. 1. Š, Tvr iš eilės visus aplankyti, visiems duoti: Priskrido prie antrojo brolio palangės ir taip pat ažkukavo ... Paskui prie trečiojo ir prie ketvirtojo ir visus išeiliojo BsPII210(Jž). Išeiliojo [liga] visus, tik aš vienas da turiuos Ut.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjovyti — 2 ×išjõvyti tr. pasakyti, išskaičiuoti: Nesigėdysiu išjovyti visus mano paklydimus srš. jovyti; apjovyti; išjovyti; pasijovyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaityti — 2 iškaityti (= išskaityti?) tr. išskaičiuoti, išskaityti: Pastatymai ... uždraudžia suglaudimą personų, kurios tenai yra iškaitomos MT223. kaityti; įkaityti; iškaityti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»